Smesta prekinuti medijski linč ubijene Ksenije Pajčin


Beograd, 23.03.2010.

Nevladine organizacije za ženska ljudska prava najoštrije osuđuju i zahtevaju da smesta prestane   medijski linč Ksenije Pajčin, koja je ubijena prošlog utorka u Beogradu.

Danima pojedini mediji objavljuju izjave i intervjue sa poznanicima ubijene, odnosno Filipa Kapisode, pokušavajući da relativizuju nasilje kojem je žrtva bila izložena i zbog kojeg je na kraju i stradala.

Tekstovi o navodnoj trudnoći, prekidu trudnoće, tekstovi sa detaljima iz njihove veze – na nedopustiv način prikazuju nešto što se ne sme nikako drugačije predstaviti nego kao ubistvo, a odgovornost za ovaj čin nikako ne sme biti podeljena između žrtve i počinioca već je samo na počiniocu.

Naslovi poput “Nije htela Filipovo dete”, “Filip je verovatno bio iziritiran nečim pa je potegao pištolj na nju” – na krajnje nedopustiv način pomeraju fokus sa priče o nasilju nad ženama i nasilju u partnerskim odnosima, naročito imajući u vidu da je žrtva pokušavala da napusti ovaj nasilan odnos, a da je istovremeno adekvatna reakcija policije izostajala.

Potpuno je nepofesionalno i neodgovorno ponašanje medija koji ovim izbegavaju priču o nasilju nad ženama, odgovornosti nadležnih institucija kao i svih onih koji su za ovo nasilje znali ali o tome nisu obavestili policiju. Na ovaj način, mediji zapravo opravdavaju zločin i čine da nasilje nad ženama postane nešto što se može “objasniti” i “odbraniti” nekim kvazi argumentima.

Prave teme za medije, nakon ovog tragičnog ubistva i samoubistva jesu upravo nasilje u partnerskim odnosima, nasilje muškaraca prema ženama, odgovornost policije i drugih institucija u sprečavanju tj. suzbijanju nasilja, te napori da se podigne svest o opasnosti i rizicima posedovanja  vatrenog oružja.

Zbog svega navedenog, zahtevamo od svih medija da o ovom ali i svim drugim slučajevima nasilja nad ženama izveštavaju profesionalno, odgovorno i sa ciljem da se skrene pažnja na važan društveni problem zbog koje mnoge žene doživljavaju nasilje a neke bivaju ubijene.

Potpisnice:

Antitrafiking centar

Centar za socijalni rad – stručna služba Porodičnog savetovališta

Ženski centar

Ženski prostor

UG Felicitas

Regionalni centar za manjine

Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava

Mirovna grupa Esperanca

Udruženje Fenomena

Taboo grupa za afirmaciju različitosti

Glas razlike

SOS telefon CSR Svilajnac

Mreža žene protiv nasilja:

Žene za mir

Hera

Udruženja Roma

SOS telefon

Femina

Centar za zaštitu žrtava nasilja u porodici

Dečiji romski centar, Beograd

Hera, Bačka Topola

„…Iz kruga“, Beograd

Prihvatiliste za zene i decu zrtve nasilja u porodici

Autonomni ženski centar

Udruženje žena Peščanik

Comments are closed.