Polovina žena u Srbiji žrtve nasilja

Svaka druga žena u Srbiji žrtva je porodičnog nasilja, rezultat je istraživanja u okviru projekta „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“. Deca prisustvuju u više od polovine slučajeva porodičnog nasilja.

Državna sekretarka ministarstva rada i socijalne politike Snežana Lakićević izjavila je da je svaka druga žena u Srbiji doživela neku vrstu porodičnog nasilja i da je u poslednjih godinu dana ubijena 31 žena.

Predstavljajući istraživanje koje je sprovedeno u okviru projekta „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“, Lakićevićeva je na konferenciji za novinare rekla da je 54,2 odsto žena u Srbiji doživelo neku vrstu porodičnog nasilja.

„U poslednjih godinu dana, polovina žena je bila izložena višestrukim oblicima nasilja koje uključuju psihološko, ekonomsko, fizičko i seksualno nasilje“, rekla je Snežana Lakićević i dodala da su najčešći počinioci nasilja muškarci.

Sekretarka ministarstva rada i socijalne politike dodala je da je psihičko nasilje u poslednjih godinu dana doživela gotovo svaka treća žena, a fizičko nasilje svaka deseta. Prema podacima, deca prisustvuju u više od polovine slučajeva porodičnog nasilja.

Razlozi porodičnih sukoba

Lakićevićeva je rekla da je procesuiranje nasilnika imperativ i dodala da će se uprava za rodnu ravnopravnost u narednom periodu baviti edukacijom policije i pravosudnih organa.

„Žene izvan Beograda su nešto sklonije da ćute o nasilju“, rekla je Lakićevićeva.

„Stav ispitanih žena prema traženju podrške ukazuje na to da 78,4 odsto žena smatra da je najbolje da se obrati nekoj instituciji za pomoć, i tri najčešće institucije kojima bi se obratile su policija, centar za socijalni rad i sigurna kuća“, rekla je predstavnica „Sikon grupe“ za razvojnu inicijativu Marija Babović.

Babović je kao razloge sukobljavanja u porodici navela nedostatak novca, neslaganje oko podele kućnih poslova, neslaganje oko vaspitanja dece, ljubomorne optužbe i upotrebu alkohola i droge.

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 2.500 žena iz centralne Srbije uzrasta od 18 do 75 godina, a sprovela ga je organizacija „Sikon“, grupa za razvojnu inicijativu u okviru projekta Ministarstva rada i socijalne politike Srbije, a uz podršku UN.

Preuzeto iz Politike

Comments are closed.