Medjunarodni biro za laicitet

APEL MEĐUNARODNOG BIROA ZA LAICITET

Smatrajući da se

 • Takozvana teorija ‘o sudaru civilizacija’ između hrišćanskog Zapada i muslimanskog Orijenta nameće uprkos svima koji se u celom svetu bore u korist političkog modela zasnovanog na laicitetu.
 • Pod izgovorom da se brani ‘pravo na različitost’ mnoge države legitimišu različite pravne sisteme među građanima u skladu sa njihovim duhovnim opredeljenjima, čime favorizuju komunalizam.
 • Uz pomoć religije, neke vlade pokušavaju da regrutuju celokupni narod za krvave ratničke sukobe.
 • Osim borbe protiv nejednakosti između muškaraca i žena, žene neprestano moraju da brane već osvojena prava, posebno prava vezana za društvenu i profesionalnu  jednakopravnost i slobodno raspolaganje telom.
 • Rast fundamentalizama povećava potčinjenost žena.
 • I pored pokreta za sekularizaciju i uzmicanja religija, neoliberalna ekonomska globalizacija sprovodi, uz pristanak Vašingtona, svoje programe privatizacije i komercijalizacije svih ljudskih aktivnosti, produbljujući komunalističke čarke (slabljenjem socijalnih funkcija države ljudi pribegavaju tradicionalnim formama pomoći, a umesto solidarnosti podstiče se milosrđe).
 • Držanje populističke/komunalističke levice koja ne preza od toga da se poveže sa verskim pokretima pod izgovorom da se tako suprotstavlja ‘zapadnom imperijalizmu’ jednako je opasno kao i neoliberalizam jer pomenutim verskim pokretima otvara prostor u društvu.
 • Sadašnja ekonomska kriza povećava odnose nejednakosti i siromaštva.
 • Istovremeno u celom svetu se organizuju pokreti koji objedinjuju borbu za laicizam, feminističku borbu i borbu za socijalnu pravdu.

Organizacije i osobe potpisnice/i ovog Apela pokrenule/i su Međunarodni biro za laicitet – BLI – zasnovan na sledećim polaznim stavovima u cilju promovisanja laiciteta u celom svetu:

 1. Potvrđujemo našu posvećenost konceptu laiciteta. Koncept laicitetastriktna odvojenost države i crkve – garantuje neispoljavanje religije u javnoj sferi, kao i potpunu nezavisnost države u odnosu na verska i duhovna udruženja građana unutar civilnog društva. Laicitet garantuje potpunu slobodu savesti građana i građanki: slobodu verovanja ili neverovanja, promenu veroispovesti i potpunu slobodu izražavanja. Unutar ovog koncepta sloboda kritike religije ne može biti dovedena u pitanje i iznad je svih pokušaja da se ustanovi krivično delo ‘difamacije religije i njenih proroka’.
 2. Potvrđujemo našu posvećenost principu jednakosti i univerzalnom karakteru prava. Privrženi republikanskom konceptu državljanstva, odbijamo svaki poredak koji, u ime bilo kojega partikularizma, u političko telo uvodi podele, bilo u smislu favorizovanja bilo isključivanja ijedne kategorije građana. Zato ćemo se zalagati protiv svakog vida diskriminacije, posebno protiv diskriminacije kojima su izložene žene i manjine.
 3. Potvrđujemo naše odbijanje globalizovanog neoliberalizma, pljačkaškog i destruktivnog koji produbljuje osiromašenje a čije su najveće žrtve uvek žene i dece; globalizovani neoliberalizam slabi socijalne funkcije države i oživljava povratak komunalističkog vida solidarnosti. Naspram neoliberalizma pozivamo na globalizaciju otpora.

Dana 9. decembra 2009, svečano pozivamo sve osobe i organizacije da se pridruže gore navedenim idejama, podrže našu inicijativu svojim potpisom i pridruže nam se.

Potpisite peticiju na laicity.info

Comments are closed.