Žena okom žene – otvaranje izložbe u Pančevu

ExPozicija – neformalna grupa žena iz Pančeva u saradnji sa Foto kino i video savezom Vojvodine vas poziva na

OTVARANJE FOTO IZLOŽBE

“ŽENA OKOM ŽENE”

koja je deo projekta

“Položaj žene u Vojvodini – na putu ka rodnoj ravnopravnosti”.

KADA: sreda, 22. april 2009.godine u 19h

GDE: Foaje Centra za kulturu Pančevo

Pančevo, Vojvode Živojina Mišića 2

ZAŠTO: Organizovanje ove foto izložbe je jedan od koraka aktivnog zagovaranja za hitno donošenje Zakona o rodnoj ravnopravnosti jer će to stvoriti pravni preduslov za prekid dikriminatornih praksi i postizanje pune rodne ravnopravnosti, odnosno stvaranje jednakih mogućnosti za muškarce i žene na svim nivoima i u svim segmentima društvenog i privatnog života.

Ovaj projekt je finansijski podržan od strane Ekumenske Inicijative Žena iz Omiša, Republika Hrvatska, a realizovan uz podršku Inicijative za inkluziju VelikiMali Pančevo.

Comments are closed.