Represivni zakon protiv građanskih sloboda i ljudskih prava

Saopštenje Žena u crnom povodom usvajanja Zakona o elektronskim komunikacijama

Skupština Srbije je usvojila 15. juna 2010. godine Zakon o elektronskim komunikacijama, kojim se Bezbednosno-informativnoj agenciji i drugim organima dozvoljava da bez odluke suda vrše uvid u komunikaciju putem telefona i interneta.

Zakon je usvojen po hitnom postupku, ne uzimajući u obzir amandmane republičkog zaštitnika građana, kao ni proteste brojnih profesionalnih udruženja i nevladinih organizacija koji su upozorili na to da neke odredbe Zakona otvaraju mogućnost za zloupotrebe i da on krši ustavom zagarantovanu tajnost komunikacije. Naime, po članu 41. Ustava Srbije tajnost pisama i drugih sredstava komunikacije je nepovrediva, a odstupanja su dozvoljena samo na osnovu odluke suda. Međutim, usvojeni zakon je u suprotnosti sa ovim članom Ustava i predstavlja jačanje represivnog zakonodavstva. Njime se ograničavaju građanske slobode i ljudska prava, a policijska moć se proširuje. To je militarističko svođenje bezbednosti isključivo na represivnu dimenziju, čime se ugrožava ljudska bezbednost (pre svega, lična i politička bezbednost, kao i zaštita osnovnih ljudskih prava i sloboda).

Umesto da se preduzmu odlučne mere protiv onih koji zaista ugrožavaju bezbednost zemlje (ratnih zločinaca u bekstvu, pripadnika organizovanog kriminala, nosilaca sprege ostataka ratne mafije i tajkuna, onih koji sprovode ili su sprovodili pljačkašku privatizaciju, lidera klerofašističkih i neonacističkih organizacija, itd.), uvode se represivne mere policijske kontrole. Uvođenjem tih mera omogućiće se da se lako pravda pojačani nadzor nad pokretom za ljudska prava. Time se povećava nebezbednost i demonizacija branitelja/ki ljudskih prava, aktivista/kinja društvenih pokreta i svih manjina.

Umesto da se sprovode se institucionalne reforme (lustracija, otvaranje tajnih dosijea, civilna demokratska kontrola nad oružanim snagama, donošenje zakona o privatnim bezbednosnim agencijama, itd.) uvodi se kontrola građana/ki proizvodnjom straha, nepoverenja i paranoične sumnjičavost. Sve ovo ima za cilj jačanje policijske države.

Žene u crnom će, zajedno sa drugim nevladinim organizacijama pokrenuti pred Ustavnim sudom žalbu, kojom će se tražiti ocenu ustavnosti Zakona o elektronskim komunikacijama.

Tags: , , , , , , ,

4 Responses to “Represivni zakon protiv građanskih sloboda i ljudskih prava”

  1. YuffieLeo каже:

    I sta sad? Nadam se da nece biti „svakog cuda tri dana dosta“ :-(

  2. YuffieLeo каже:

    vidiš! znam ja što se ne javljam na telefon/e :-)
    sad imam jos jedan izgovor.