Getoizacija u Srbiji, vek XXI i dalje…

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

 

Najoštrije osuđujemo ograđivanje visokom žicom romskog naselja u bloku 67 na Novom Beogradu koje je započelo 16. juna 2009. godine. Podizanje žice oko ovog naselja, koje se nalazi u neposrednoj blizini objekata koji biti korišćeni tokom Univerzijade, ugrožava  pravo stanovnika/ca ovog naselja da se slobodno kreću i da koriste jedini izvor vode, koji se nalazi van samog naselja.

 

Radnici preduzeća Univerzijada Beograd 2009 su uz prisustvo policije započeli podizanje  žičane barijere kojom planiraju da ograde ovo romskom naselje u toku trajanja Univerzijade. Po rečima očevidaca pripadnici policije su vređali stanovnike/ce naselja na rasnoj osnovi, neosnovano su ih legitimisali i pretili im zahtevajući od njih da ostanu u ograđenom prostoru. Stanovnici/e naselja su uznemireni i ističu da nisu očekivali da će zbog Univerzijade njihovo naselje biti ograđeno kao geto.

 

Ne pristajemo da se u ime bezbednosti i pozitivnog „imidža“ grada krše osnovna ljudska prava naših sugrađana/ki. Zahtevamo od nadležnih službi da hitno zaustave dalje ograđivanje naselja, demontiraju postavljenu ogradu i omoguće njegovim stanovnicima slobodno kretanje. Takodje, tražimo da im se u predstojećem periodu obezbede cisterne sa vodom, kao i da se poboljšaju sanitarni i higijenski uslovi u ovom naselju.

A evo i snimka:

 

Beograd, 17. jun 2009.

 

 

Regionalni centar za manjine

 

Saopštenju se pridružuju i organizacije članice Koalicije protiv diskriminacije:

Anti-trafiking centar

Centar za unapređivanje pravnih studija

CHRIS Mreža odbora za ljudska prava

Gayten

Gej-strejt alijansa

Inicijativa za inkluziju VelikiMali

Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava

Udruženje studenata sa hendikepom

Švedski helsinški odbor za ljudska prava

Comments are closed.